نشریه تحقیقات بذر در حال حاضر به صورت علمی با چاپ منظم 4 شماره در سال و به زبان فارسی دستاوردهای علمی و پژوهشی محققان کشور را در خصوص علوم بذر به نفع شایسته ای در اختیار علاقه مندان به موضوعات پژوهشی مرتبط با بذر قرار می دهد و در پایگاههای اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی SID و دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان نمایه می نماید.

قابل توجه نویسندگان محترم:

به استحضار می رساند که مطابق با آیین نامه نمایه سازی نشریات پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (Isc)، نشریه تحقیقات بذر موفق به کسب امتیاز لازم جهت نمایه سازی گردید.

 

نویسندگان محترم :

برای پیگیری مقالات با مدیر داخلی به شماره 09383716542  تماس بفرمایید.

 

شماره جاری: دوره 9، شماره 32، پاییز 1398 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی
شاپا چاپی
2252-0961

بانک ها و نمایه نامه ها