نشریه تحقیقات بذر در حال حاضر به صورت علمی با چاپ منظم 4 شماره در سال و به زبان فارسی دستاوردهای علمی و پژوهشی محققان کشور را در خصوص علوم بذر به نفع شایسته ای در اختیار علاقه مندان به موضوعات پژوهشی مرتبط با بذر قرار می دهد و در پایگاههای اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی SID و دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان نمایه می نماید.

قابل توجه نویسندگان محترم:

به استحضار می رساند که مطابق با آیین نامه نمایه سازی نشریات پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (Isc)، نشریه تحقیقات بذر موفق به کسب امتیاز لازم جهت نمایه سازی گردید.

 

نویسندگان محترم :

برای پیگیری مقالات با مدیر داخلی به شماره 09383716542  تماس بفرمایید.

 

شماره جاری: دوره 10، شماره 34، بهار 1399، صفحه 1-100 

2. بررسی اثر تاریخ کاشت و نسبت اختلاط ذرت و سویا بر عملکرد دانه و کیفیت بذر در شرایط محیطی اهواز

صفحه 10-22

عبدالجلیل اسلامی‏ زاده؛ علی کاشانی؛ سید عطااله سیادت؛ عادل مدحج؛ شهرام لک


5. کمی‌سازی جوانه‌زنی بذر سورگوم در پاسخ به دما

صفحه 39-47

عادل پشت دار؛ سیدعلی طباطبایی؛ امید انصاری


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی
شاپا چاپی
2252-0961

بانک ها و نمایه نامه ها