نویسنده = محمد آرمین
تعداد مقالات: 4
1. اثر پرایمینگ بر کاهش اثرات بقایای علف‌کش اپیروس در چغندرقند

دوره 9، شماره 31، تابستان 1398، صفحه 1-12

محمد جوکار؛ محمد آرمین؛ متین جامی معینی


3. پتانسیل دگرآسیبی اندام‌های مختلف زیره سبز بر جوانه‌زنی و رشد اولیه نخود

دوره 5، شماره 15، تابستان 1394، صفحه 30-39

عزیز اله اردکانی؛ محمد آرمین؛ نوید برهانی