نویسنده = مجتبی جعفری نیا
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر بیوپرایمینگ بر شاخص‌های جوانه‌زنی دو نوع چمن

دوره 5، شماره 14، بهار 1394، صفحه 1-12

مجتبی جعفری نیا؛ محمدرضا هادی