نویسنده = بابک درویشی
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر شوری بر فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانت و غلظت مالون‌دی‌آلدئید در دو رقم بذر گندم نان

دوره 5، شماره 14، بهار 1394، صفحه 24-34

مریم گودرزیان قهفرخی؛ بابک درویشی؛ الهه قاسمی