نویسنده = الهه قاسمی
تعداد مقالات: 3
1. تاثیر شوری بر فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانت و غلظت مالون‌دی‌آلدئید در دو رقم بذر گندم نان

دوره 5، شماره 14، بهار 1394، صفحه 24-34

مریم گودرزیان قهفرخی؛ بابک درویشی؛ الهه قاسمی


2. اثر پیری تسریع شده بر شاخص‌های جوانه‌زنی و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانتی در جنین هیبریدهای مختلف ذرت

دوره 4، شماره 11، تابستان 1393، صفحه 38-44

مریم گودرزیان؛ الهه قاسمی؛ سیروس منصوری‌فر؛ محسن سعیدی؛ زینب حیدری