نویسنده = رضا صدرآبادی حقیقی
تعداد مقالات: 3
1. روش‏های موثر در شکست خواب و افزایش جوانه‏زنی بذر گون Astragalus cicer L.

دوره 4، شماره 11، تابستان 1393، صفحه 21-27

مژده خیاط مقدم؛ فاطمه آگاه؛ رضا صدرآبادی حقیقی


2. بررسی دگرآسیبی زعفران زراعی (Crocus sativus L.) روی شاخص‌های جوانه‌زنی بذور زیره ‌سبز، زنیان و رازیانه

دوره 4، شماره 10، بهار 1393، صفحه 52-65

فاطمه آگاه؛ مژده خیاط مقدم؛ رضا صدرآبادی حقیقی


3. مقایسه اثر پرایمینگ در بهبود ویژگی‌های جوانه‌زنی بذر کدو تخم کاغذی تحت شرایط تنش خشکی

دوره 3، شماره 8، پاییز 1392، صفحه 52-60

یگانه سادات کریم‌زاده حسینیان؛ امیر بهزاد بذرگر؛ رضا صدرآبادی حقیقی؛ سعید بختیاری