نویسنده = فرشید قادری فر
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی قدرت محموله‌های بذری گندم به وسیله آزمون تسریع پیری

دوره 4، شماره 13، زمستان 1393، صفحه 51-59

ریحانه ربانی محمدیه؛ فرشید قادری فر؛ حمید رضا صادقی پور


2. اثر تنش غرقابی و دما بر خصوصیات جوانه‌زنی کلزا (Brassica napus L) رقم هایولا 401

دوره 4، شماره 12، پاییز 1393، صفحه 18-26

محمد خادم‌پیر؛ سراله گالشی؛ فرشید قادری فر؛ مهسا مظلوم