نویسنده = حمید رضا صادقی پور
تعداد مقالات: 2
1. معرفی یک آزمون جدید برای پیش‏بینی قابلیت حیات بذور و تولید گیاهچه نرمال: آزمون نیتروبلوتترازولیوم

دوره 6، شماره 18، بهار 1395، صفحه 70-78

مهدی شعبان؛ فرشید قادری فر؛ حمید رضا صادقی پور؛ احد یامچی


2. ارزیابی قدرت محموله‌های بذری گندم به وسیله آزمون تسریع پیری

دوره 4، شماره 13، زمستان 1393، صفحه 51-59

ریحانه ربانی محمدیه؛ فرشید قادری فر؛ حمید رضا صادقی پور