نویسنده = محمدصادق آزادی
تعداد مقالات: 2
1. اثر جیبرلین بر شاخص‌های جوانه‌زنی، پروتئین و آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانت بذر پیش تیمار شده کلزا تحت شرایط تنش خشکی

دوره 4، شماره 10، بهار 1393، صفحه 10-18

محمدصادق آزادی؛ احسان یونسی؛ سیدعلی طباطبایی؛ امید انصاری


2. اثر آسکوربیک اسید بر شاخص‌های جوانه‌زنی و تغییرات بیوشیمیایی بذر سورگوم تحت شرایط تنش شوری

دوره 3، شماره 8، پاییز 1392، صفحه 43-51

محمدصادق آزادی؛ احسان یونسی؛ سیدعلی طباطبایی؛ امید انصاری