نویسنده = محمد توبه
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه اثر انبارداری بذر ارقام مختلف گندم بر جوانه زنی و رشد گیاهچه

دوره 4، شماره 10، بهار 1393، صفحه 76-86

رسول فخاری؛ محمد توبه؛ حمیدرضا وحیدی پور