نویسنده = جهانشیر شاکرمی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر شدت سن زدگی بر جوانه‌زنی بذر و رشد اولیه گیاهچه گندم (Triticum aestivum L.)

دوره 5، شماره 15، تابستان 1394، صفحه 11-19

عابدین شیربندی؛ حمید رضا عیسوند؛ فرهاد نظریان فیروزآبادی؛ جهانشیر شاکرمی