نویسنده = محسن اصغری
تعداد مقالات: 1
1. اثر پیش‌تیمار سالیسیلیک اسید بر ویژگی‌های جوانه‌زنی و بیوشیمیایی ماریتیغال (Silybum marianum L.) در شرایط تنش شوری

دوره 5، شماره 15، تابستان 1394، صفحه 40-48

ابوالفضل معصومی زواریان؛ مجتبی یوسفی‌راد؛ محسن اصغری