نویسنده = قاسم کرد فیروزجایی
تعداد مقالات: 1
1. اثر محلول‌پاشی کودهای حاوی عناصر غذایی و محرک‌های رشد بر مؤلفه‌های جوانه‌زنی برنج

دوره 2، شماره 3، تابستان 1391، صفحه 1-12

قاسم کرد فیروزجایی؛ حسن حبیبی؛ صاحب سودایی مشایی؛ محمد حسین فتوکیان