نویسنده = رامین عالیوند
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر حذف پوسته بذر آفتابگردان در تحمل جوانه زنی به تنش شوری و خشکی

دوره 2، شماره 3، تابستان 1391، صفحه 52-60

رامین عالیوند؛ فرزاد شریف زاده؛ رحیم سروستانی؛ محسن ممبنی