نویسنده = علی بابایی قاقلستانی
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر سالیسیلیک اسید بر پارامترهای جوانه‌زنی گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella foenum- graecum L.) تحت تنش شوری

دوره 8، شماره 27، تابستان 1397، صفحه 48-55

علی بابایی قاقلستانی؛ محمد تقی آل ابراهیم؛ رویا راثی زاده؛ مهدی نوکانی


2. تأثیر بازدارندگی عصاره 5 گونه گیاه دارویی بر جوانه‌زنی و رشد اولیه علف‌هرز سلمه‌تره

دوره 6، شماره 21، زمستان 1395، صفحه 72-79

معصومه اسدی گاکیه؛ علی بابایی قاقلستانی؛ فاطمه پور پیله‌ور