نویسنده = طاهره کریمی جلیله وندی
تعداد مقالات: 8
1. تعیین مؤثرترین تیمار جهت شکستن خواب بذر گیاه دارویی کهورک (Prosopis fracta)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1398

طاهره کریمی جلیله وندی


2. تاثیر تسریع کننده‌ها و تنش شوری بر ویژگی‌های جوانه‌زنی چغندرقند (Beta vulgaris L.)

دوره 10، شماره 34، بهار 1399، صفحه 1-9

طیبه سنجری مزاج؛ طاهره کریمی جلیله وندی


5. ارزیابی اثر تنش شوری طبیعی بر شاخص‌های جوانه‌زنی گیاهان دارویی همیشه ‌بهار، سس و بزرک

دوره 8، شماره 29، زمستان 1397، صفحه 1-6

خدیجه احمدی؛ طاهره کریمی جلیله وندی؛ عاطفه شجاعیان


8. تأثیر مدت زمان خراش دهی مکانیکی بر شکست خواب بذر (Prosopis fracta L) گیاه دارویی کهورک

دوره 5، شماره 17، زمستان 1394، صفحه 71-80

خدیجه احمدی؛ طاهره کریمی؛ عاطفه شجاعیان؛ عارفه شجاعیان