نویسنده = الیاس سلطانی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی تاثیر پرایمینگ بذر بر خصوصیات سرعت جوانه زنی واریته های جدید پنبه در سطوح مختلف تنش خشکی

دوره 5، شماره 17، زمستان 1394، صفحه 1-8

اندیشه ترابی دشتی؛ الیاس سلطانی؛ فرزاد پاک نژاد