نویسنده = حشمت امیدی
تعداد مقالات: 5
2. اثر پرایمینگ بر شاخص‌های جوانه‌زنی، رشدی و فیزیولوژیکی بذر لاین مادری کلزا رقم نپتون (Brassica napus L.) تحت تنش خشکی

دوره 9، شماره 32، پاییز 1398، صفحه 11-22

سید اسماعیل موسوی؛ حشمت امیدی؛ شاپور شکاری؛ فائزه بازوند


5. ارزیابی تأثیر پیش تیمار با ایندول استیک اسید بر خصوصیات جوانه زنی تحت تنش شوری (Lepidium sativum) گیاه شاهی

دوره 6، شماره 18، بهار 1395، صفحه 1-10

سمیرا علیپور گراوند؛ حشمت امیدی؛ خدیجه احمدی