نویسنده = سعید خماری
تعداد مقالات: 3
1. پاسخ جوانه زنی بذرهای کلزا به تغییرات قدرت بذر و هیدرو-پرایمینگ

دوره 5، شماره 17، زمستان 1394، صفحه 54-70

قاسم نجفی؛ سعید خماری؛ احمد جوادی


2. مطالعه تاثیر نانو اکسید روی بر بهبود جوانه‌زنی و رشد گیاهچه کلزا تحت تنش شوری

دوره 5، شماره 16، پاییز 1394، صفحه 54-64

هادی قمری؛ سعید خماری؛ محمد صدقی؛ هدیه مصنعی


3. تأثیر پیش تیمار بذر بر شاخص های جوانه زنی و رشد گیاهچه گوجه فرنگی

دوره 5، شماره 16، پاییز 1394، صفحه 16-27

محمد نوروزی گیوی؛ بهروز اسماعیل پور؛ مهدی محب الدینی؛ سرور خرم دل؛ سعید خماری