نویسنده = سیدعلی نورحسینی
تعداد مقالات: 2
2. آزمون‌های پیری تسریع شده و سرما در ارزیابی بنیه طولی گیاهچه بادام زمینی

دوره 5، شماره 16، پاییز 1394، صفحه 28-42

سیدعلی نورحسینی؛ محمدنقی صفرزاده؛ سیدمصطفی صادقی