نویسنده = میلاد همتی
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر باکتری‌های محرک رشد بر شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد گیاهچه کنجد (Sesamum indicum L.) در شرایط تنش شوری

دوره 6، شماره 20، پاییز 1395، صفحه 22-31

حجت عطایی سماق؛ مهدی عقیقی شاهوردی؛ میلاد همتی؛ زهرا مرادیان؛ فرشته آزاد بخت


2. تأثیر دما و باکتری‌های محرک رشد بر شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد گیاهچه کاسنی (Cichorium intybus L.)

دوره 6، شماره 18، بهار 1395، صفحه 47-56

میلاد همتی؛ مجید امینی دهقی؛ حجت عطایی سماق؛ مهدی عقیقی شاهوردی؛ زینب کبری پیشوا؛ شهلا شفیعی ادیب