نویسنده = مجید امینی دهقی
تعداد مقالات: 7
1. ارزیابی تأثیر برخی تیمارهای پرایمینگ و مدت زمان بر ویژگی‌های جوانه‌زنی زیره سبز (Cuminum cyminum)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مرداد 1398

شکوفه غلامی؛ مجید امینی دهقی؛ خدیجه احمدی


6. تاثیر تنش شوری بر شاخص‌های جوانه‌زنی بذر مارتیغال (Silybum marianum) در دماهای مختلف

دوره 7، شماره 22، بهار 1396، صفحه 15-24

محسن سلیمانی امین؛ مجید امینی دهقی؛ فاطمه کنگرانی فراهانی


7. تأثیر دما و باکتری‌های محرک رشد بر شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد گیاهچه کاسنی (Cichorium intybus L.)

دوره 6، شماره 18، بهار 1395، صفحه 47-56

میلاد همتی؛ مجید امینی دهقی؛ حجت عطایی سماق؛ مهدی عقیقی شاهوردی؛ زینب کبری پیشوا؛ شهلا شفیعی ادیب