نویسنده = آرزو پراور
تعداد مقالات: 2
1. اثر تسریع کننده‌ها بر خصوصیات جوانه‌زنی بذر سرخارگل تحت تنش شوری

دوره 6، شماره 21، زمستان 1395، صفحه 1-8

آرزو پراور؛ حشمت امیدی؛ نسرین سادات عیسی نژاد