نویسنده = فرشته آزاد بخت
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تأثیر پیش تیمار هورمونی بر شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد گیاهچه بالنگو شهری (Lallemantia iberica F and C.M.) تحت تنش خشکی

دوره 7، شماره 23، تابستان 1396، صفحه 21-29

زهرا مرادیان؛ حشمت امیدی؛ طاهره کریمی؛ فرشته آزاد بخت؛ رحیم بازمکانی


2. تأثیر باکتری‌های محرک رشد بر شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد گیاهچه کنجد (Sesamum indicum L.) در شرایط تنش شوری

دوره 6، شماره 20، پاییز 1395، صفحه 22-31

حجت عطایی سماق؛ مهدی عقیقی شاهوردی؛ میلاد همتی؛ زهرا مرادیان؛ فرشته آزاد بخت