نویسنده = هادی زارع خورمیزی
تعداد مقالات: 3
2. بررسی تأثیر سطوح سیلیکون بر جوانه‌زنی و رشد اولیه جو (Hordeum vulgare L.) تحت تنش شوری

دوره 6، شماره 20، پاییز 1395، صفحه 32-42

هادی زارع خورمیزی؛ حمید سودایی زاده