نویسنده = متین جامی معینی
تعداد مقالات: 3
1. اثر پرایمینگ بر کاهش اثرات بقایای علف‌کش اپیروس در چغندرقند

دوره 9، شماره 31، تابستان 1398، صفحه 1-12

محمد جوکار؛ محمد آرمین؛ متین جامی معینی


3. اثر نانو پرایمینگ روی بر ویژگی‌های جوانه‌زنی لوبیا در شرایط تنش شوری

دوره 6، شماره 20، پاییز 1395، صفحه 70-80

محمد آرمین؛ رضا شبانی؛ حسین خدائی؛ متین جامی معینی