نویسنده = محسن سلیمانی امین
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر تنش شوری بر شاخص‌های جوانه‌زنی بذر مارتیغال (Silybum marianum) در دماهای مختلف

دوره 7، شماره 22، بهار 1396، صفحه 15-24

محسن سلیمانی امین؛ مجید امینی دهقی؛ فاطمه کنگرانی فراهانی