نویسنده = حمیدرضا فلاحی
تعداد مقالات: 1
1. پاسخ گیاه دارویی چای‌ترش (Hibiscus sabdariffa) به تنش‌های اسمزی و شوری در مرحلة جوانه‌زنی و رشد گیاهچه

دوره 8، شماره 26، بهار 1397، صفحه 28-39

مهسا اقحوانی شجری؛ حمیدرضا فلاحی؛ مرتضی رمضانی زنوک