نویسنده = شکوفه غلامی
تعداد مقالات: 6
1. ارزیابی تأثیر برخی تیمارهای پرایمینگ و مدت زمان بر ویژگی‌های جوانه‌زنی زیره سبز (Cuminum cyminum)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مرداد 1398

شکوفه غلامی؛ مجید امینی دهقی؛ خدیجه احمدی


2. جوانه‌زنی بذر علف هرز تاتوره(Datura stramonium L.) تحت شرایط متفاوت دمایی و نوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اردیبهشت 1399

طیبه رستمی؛ شکوفه غلامی؛ سعیده عالی پور


3. جوانه‌زنی بذر علف هرز تاتوره (Datura stramonium L.) تحت شرایط متفاوت دمایی و نوری

دوره 9، شماره 33، زمستان 1398، صفحه 1-10

طیبه رستمی؛ شکوفه غلامی؛ سعیده عالیپور