نویسنده = مهدیه مظاهر
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی تحمل جو به عنصر مس در مرحله جوانه‌زنی بذر و رشد اولیه گیاهچه در حضور قارچ تریکودرما

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مرداد 1398

مهدیه مظاهر؛ سعید خماری؛ احمد جوادی؛ مهدی داوری


2. ارزیابی تحمل جو به عنصر مس در مرحله جوانه‌زنی بذر و رشد اولیه گیاهچه در حضور قارچ تریکودرما

دوره 9، شماره 30، بهار 1398، صفحه 12-22

مهدیه مظاهر؛ سعید خماری؛ احمد جوادی؛ مهدی داوری