نویسنده = جلال محمودی
تعداد مقالات: 4
1. اثر تیمارهای مختلف شکست خواب و تحریک جوانه‌زنی بذرگونه زرشک معمولی (Berberis vulgaris L. )

دوره 10، شماره 36، پاییز 1399، صفحه 46-54

جلال محمودی؛ سهیل حسین زاده؛ بهرام ناصری


2. اثر زمان و غلظت اسموپرایمینگ بر شاخص‌های جوانه‌زنی سه گونه مرتعی از جنس آتریپلکس

دوره 10، شماره 35، تابستان 1399، صفحه 22-30

معصومه محمدنژاد؛ جلال محمودی؛ محمد علی علیزاده؛ بهرام ناصری


4. بررسی اثر زمان جمع آوری، بر ویژگی‌های فیزیولوژیکی بذرگونه زینتی اوجا (Ulmus carpinifolia Mill.)

دوره 9، شماره 30، بهار 1398، صفحه 44-52

بهرام قلی زاده؛ جلال محمودی؛ بهرام ناصری