نویسنده = مختار حیدری
تعداد مقالات: 1
1. اثر سرمادهی مرطوب بر جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه تودههای اسفناج بومی ایران

دوره 9، شماره 30، بهار 1398، صفحه 63-72

مختار حیدری؛ محمدرضا زارع بوانی؛ سید عبدالله افتخاری