نویسنده = پیمان جعفری
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر تنش شوری بر ویژگی‌های جوانه زنی و رشد اولیه سه توده طالبی

دوره 9، شماره 32، پاییز 1398، صفحه 56-67

کریم عرب سلمانی؛ امیرهوشنگ جلالی؛ پیمان جعفری