کلیدواژه‌ها = بنیه بذر
تعداد مقالات: 9
1. تعیین مؤثرترین تیمار جهت شکستن خواب بذر گیاه دارویی کهورک (Prosopis fracta)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1398

طاهره کریمی جلیله وندی


3. اثر پیش‌تیمار بذر با سالیسیلیک اسید بر جوانه‌زنی ماریتیغال تحت تنش شوری

دوره 9، شماره 33، زمستان 1398، صفحه 11-19

زهرا محمودی راد؛ حسن نورافکن


4. اثر تنش‌های خشکی، شوری و تیمار اسیدآبسیزیک بر خصوصیات جوانه‌زنی گیاه دارویی شاهدانه (Cannabis sativa L.)

دوره 9، شماره 31، تابستان 1398، صفحه 30-40

علی صالحی ساردویی؛ هاجر معتمدی شارک؛ خدایار همتی