کلیدواژه‌ها = پرایمینگ
تعداد مقالات: 6
1. بررسی اثر پرایمینگ بذر بر مؤلفه‌های جوانه‌زنی و رشد رویشی ریحان (Ocimum basilicum L.) در تنش خشکی

دوره 9، شماره 33، زمستان 1398، صفحه 20-30

محمدهاشم برادران؛ لیلا رضائی؛ سعید بختیاری


2. اثر پیش‌تیمار بذر با سالیسیلیک اسید بر جوانه‌زنی ماریتیغال تحت تنش شوری

دوره 9، شماره 33، زمستان 1398، صفحه 11-19

زهرا محمودی راد؛ حسن نورافکن


3. اثر پیش‌تیمار با نانوکلات آهن و پتاسیم بر جوانه‌زنی و رشد سیاهدانه (Nigella sativa L.) تحت تنش شوری

دوره 9، شماره 32، پاییز 1398، صفحه 23-34

مهیا عسکری؛ حسن نورافکن؛ لیلا حجتی؛ پرستو نعمتی راد


5. تأثیر جیبرلیک اسید بر جوانه‌زنی و رشد اولیه گیاهچه ژنوتیپ‌های مختلف سورگوم تحت تنش شوری

دوره 9، شماره 32، پاییز 1398، صفحه 35-44

اخلاص امینی؛ علی اشرف مهرابی؛ یاسر علیزاده