کلیدواژه‌ها = پرایمینگ
تعداد مقالات: 11
1. بهبود رفتار جوانه‌زنی و ویژگی‌های گیاهچه دو ژنوتیپ کینوا (Chenopodium quinoa Willd.) تحت تأثیر اسید سالیسیلیک و تنش شوری

دوره 10، شماره 34، بهار 1399، صفحه 48-60

راضیه کرمی؛ فاطمه ابراهیمی؛ حمیدرضا بلوچی؛ محمد جواد بابایی


3. اثر پیش‌تیمار بذر با سالیسیلیک اسید بر جوانه‌زنی ماریتیغال تحت تنش شوری

دوره 9، شماره 33، زمستان 1398، صفحه 11-19

زهرا محمودی راد؛ حسن نورافکن


4. بررسی اثر پرایمینگ بذر بر مؤلفه‌های جوانه‌زنی و رشد رویشی ریحان (Ocimum basilicum L.) در تنش خشکی

دوره 9، شماره 33، زمستان 1398، صفحه 20-30

محمدهاشم برادران؛ لیلا رضائی؛ سعید بختیاری


6. تأثیر جیبرلیک اسید بر جوانه‌زنی و رشد اولیه گیاهچه ژنوتیپ‌های مختلف سورگوم تحت تنش شوری

دوره 9، شماره 32، پاییز 1398، صفحه 35-44

اخلاص امینی؛ علی اشرف مهرابی؛ یاسر علیزاده


7. اثر پیش‌تیمار با نانوکلات آهن و پتاسیم بر جوانه‌زنی و رشد سیاهدانه (Nigella sativa L.) تحت تنش شوری

دوره 9، شماره 32، پاییز 1398، صفحه 23-34

مهیا عسکری؛ حسن نورافکن؛ لیلا حجتی؛ پرستو نعمتی راد


9. تأثیر باکتری‌های محرک رشد و قارچ تریکودرما بر جوانه‌زنی بالنگو (Lallemantia royleana L)تحت تنش شوری

دوره 6، شماره 21، زمستان 1395، صفحه 39-46

زهرا مرادیان؛ فرشته آزادبخت؛ حشمت امیدی؛ رحیم بازمکانی


10. تأثیر پیش‌تیمار بذر با سالیسیلیک اسید بر ویژگی‌های گیاهچه و قابلیت جوانه‌زنی بذرهای پیر شده شنبلیله (Trigonellafoenum-graecum)

دوره 6، شماره 19، تابستان 1395، صفحه 45-54

سینا سیاوش‌مقدم؛ امیر رحیمی؛ سیدعلی نورحسینی؛ امید محمدی؛ ویدا قاسمی