کلیدواژه‌ها = سرعت جوانه‌زنی
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر جیبرلیک اسید بر جوانه‌زنی و رشد اولیه گیاهچه ژنوتیپ‌های مختلف سورگوم تحت تنش شوری

دوره 9، شماره 32، پاییز 1398، صفحه 35-44

اخلاص امینی؛ علی اشرف مهرابی؛ یاسر علیزاده


2. ارزیابی اثر تنش شوری طبیعی بر شاخص‌های جوانه‌زنی گیاهان دارویی همیشه ‌بهار، سس و بزرک

دوره 8، شماره 29، زمستان 1397، صفحه 1-6

خدیجه احمدی؛ طاهره کریمی جلیله وندی؛ عاطفه شجاعیان