کلیدواژه‌ها = درصد جوانه‌زنی
تعداد مقالات: 8
1. تعیین مؤثرترین تیمار جهت شکستن خواب بذر گیاه دارویی کهورک (Prosopis fracta)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1398

طاهره کریمی جلیله وندی


3. ارزیابی تأثیر تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلایکول 6000 بر شاخص‌های جوانه‌زنی لاین‌های جو (Hordeum vulgare L.)

دوره 9، شماره 31، تابستان 1398، صفحه 20-29

صفورا علی احمد؛ نفیسه مهدی نژاد؛ براتعلی فاخری؛ هژیر بهشتی زاده


5. اثر سرمادهی مرطوب بر جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه تودههای اسفناج بومی ایران

دوره 9، شماره 30، بهار 1398، صفحه 63-72

مختار حیدری؛ محمدرضا زارع بوانی؛ سید عبدالله افتخاری


7. تاثیر زوال بذر بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه ذرت

دوره 8، شماره 29، زمستان 1397، صفحه 49-55

صدیقه غنایی