کلیدواژه‌ها = رشد
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه تأثیر اثر اندازه بذر بر رشد سه رقم سویا Glycine max L در گرگان.

دوره 3، شماره 9، زمستان 1392، صفحه 31-43

منصوره کمندلو؛ حسین عجم نوروزی؛ محمدرضا داداشی