کلیدواژه‌ها = جوانه‌زنی
تعداد مقالات: 37
1. اثر سالیسیلیک اسید بر جوانه‌زنی و شاخص‌های فیزیولوژی در نخل زینتی تحت تنش شوری

دوره 8، شماره 28، پاییز 1397، صفحه 20-32

محمدرضا صالحی سلمی؛ سرور عیسی سلامی؛ بابک پاکدامن سردرود


5. تأثیر سرمادهی و آبشویی در رفع خواب بذر انجدان ‌رومی (Levisticum officinale KOCH)

دوره 8، شماره 26، بهار 1397، صفحه 60-69

صابر افضلی گروه؛ نفیسه مهدی نژاد؛ حمیده آزاد قوجه بیگلو؛ نادر سالارنیا


7. اثر پیش تیمار بذر بر خصوصیات جوانه‌زنی سه گونه جنس گون (Astaragalus sp.)

دوره 7، شماره 24، پاییز 1396، صفحه 9-16

رضا دهقانی بیدگلی؛ آزاده بخشنده فرج پور؛ سیدعلی حسینی تفرش


10. اثر پیش‌تیمار بذر و سطوح شوری بر ویژگی‌های جوانه‌زنی دو ژنوتیپ کنجد (Sesamum indicum L.)

دوره 6، شماره 18، بهار 1395، صفحه 57-69

معصومه علیزاده؛ حمیدرضا بلوچی؛ علیرضا یدوی


12. تاثیر برخی تیمارهای شکست خواب بر جوانه‌زنی بذر گیاه دارویی قدومه (Allyssum turgidum Dudley)

دوره 5، شماره 16، پاییز 1394، صفحه 76-84

علیرضا گنجعلی؛ لیلا شاهسونی؛ عبدالناصر محمدی


14. بررسی تاثیر شدت سن زدگی بر جوانه‌زنی بذر و رشد اولیه گیاهچه گندم (Triticum aestivum L.)

دوره 5، شماره 15، تابستان 1394، صفحه 11-19

عابدین شیربندی؛ حمید رضا عیسوند؛ فرهاد نظریان فیروزآبادی؛ جهانشیر شاکرمی


15. بررسی اثر تیمارهای مختلف بر شکست خواب بذر Allium kuhsorkhense بومی خراسان

دوره 5، شماره 15، تابستان 1394، صفحه 1-10

امیر حسن حسینی؛ علی تهرانی فر؛ لیلا سمیعی؛ محمود شور؛ فرشید معماریانی


16. پتانسیل دگرآسیبی اندام‌های مختلف زیره سبز بر جوانه‌زنی و رشد اولیه نخود

دوره 5، شماره 15، تابستان 1394، صفحه 30-39

عزیز اله اردکانی؛ محمد آرمین؛ نوید برهانی


17. بررسی نقش اسید سالیسیلیک در بهبود جوانه‌زنی و استقرار گیاهچه گل‌گاوزبان اروپایی (Borago officinalis L.)

دوره 5، شماره 14، بهار 1394، صفحه 13-23

لیلا قلی زاده؛ قاسم پرمون؛ اسفندیار شکرپور؛ هدیه مصنعی؛ سارا صنایعی


19. تأثیر سالیسیلیک اسید در واکنش بذرهای زوال‌یافته گندم به تنش شوری در مرحله جوانه‌زنی

دوره 5، شماره 14، بهار 1394، صفحه 35-52

محبوبه بصیری1؛ محسن موسوی‌نیک؛ آسیه سیاهمرگوئی؛ مریم زارع


22. تاثیر نوع محلول پیش تیمار، زمان خیساندن و شوری بر شاخص‌های مختلف جوانه‌زنی گندم

دوره 4، شماره 13، زمستان 1393، صفحه 1-13

رقیه شاکری عموقین؛ احمد توبه؛ شهزاد جماعتی ثمرین


25. تاثیر فرسودگی بذر بر شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد هتروتروفیک گیاهچه ذرت

دوره 4، شماره 12، پاییز 1393، صفحه 61-67

واقف عنایتی؛ عزت‌اله اسفندیاری؛ سیدمحمدحسن آل هاشم؛ علیرضا حضوری