کلیدواژه‌ها = جوانه‌زنی
تعداد مقالات: 38
26. تاثیر روش‌های متفاوت پیش تیمار بذر بر جوانه‌زنی، رشد و استقرار گیاهچه سویا

دوره 4، شماره 12، پاییز 1393، صفحه 10-17

نبی خلیلی اقدم؛ تورج میرمحمودی


27. تاثیر فرسودگی بذر بر شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد هتروتروفیک گیاهچه ذرت

دوره 4، شماره 12، پاییز 1393، صفحه 61-67

واقف عنایتی؛ عزت‌اله اسفندیاری؛ سیدمحمدحسن آل هاشم؛ علیرضا حضوری


28. تاثیر فلزات سنگین بر شاخص‌های جوانه‌زنی و قدرت بذر ذرت تحت شرایط آزمایشگاهی

دوره 4، شماره 12، پاییز 1393، صفحه 40-51

قاسم پرمون؛ علی عبادی؛ معصومه قهرمانی؛ سید امیر موسوی


29. اثر پیری تسریع شده بر شاخص‌های جوانه‌زنی و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانتی در جنین هیبریدهای مختلف ذرت

دوره 4، شماره 11، تابستان 1393، صفحه 38-44

مریم گودرزیان؛ الهه قاسمی؛ سیروس منصوری‌فر؛ محسن سعیدی؛ زینب حیدری


31. تاثیر پس‌رسی و برخی خصوصیات گیاه مادری بر جوانه‌زنی و قدرت بذر ماریتیغال(Silybum marianum)

دوره 4، شماره 11، تابستان 1393، صفحه 51-60

قاسم پرمون؛ علی عبادی؛ حوریه توکلی


32. تأثیر باکتری‌های افزاینده رشد بر مؤلفه‌های جوانه‌زنی بذر گندم (رقم مروارید) تحت آلودگی به نیترات مس

دوره 4، شماره 10، بهار 1393، صفحه 1-9

الهه تشکری فرد؛ فاطمه تقوی قاسمخیلی؛ همت اله پیردشتی


33. اثر تنش شوری بر خصوصیات جوانه‌زنی و شاخص‌های رشدی پنج رقم سویا (Glycin max L)

دوره 4، شماره 10، بهار 1393، صفحه 40-51

گودرز باقری فرد؛ عبدالمجید رضایی؛ امین اله باقری فرد؛ شهرام محمدی؛ عباس باقری


34. بررسی تأثیر امواج فرا صوت و سرمادهی بر جوانه‌زنی بذور گیاه دارویی مورد (Myrtus communis L.)

دوره 3، شماره 8، پاییز 1392، صفحه 21-31

سمیه الوندیان؛ علی واحدی؛ رضا تقی‌زاده


35. تاثیرکلرید کلسیم در شرایط شور بر شاخص‌های جوانه‌زنی ذرت (Zea mays L.)

دوره 3، شماره 8، پاییز 1392، صفحه 1-12

سیدجلال غضنفری؛ قدیر طاهری؛ سعید بختیاری


36. اثر محلول‌پاشی کودهای حاوی عناصر غذایی و محرک‌های رشد بر مؤلفه‌های جوانه‌زنی برنج

دوره 2، شماره 3، تابستان 1391، صفحه 1-12

قاسم کرد فیروزجایی؛ حسن حبیبی؛ صاحب سودایی مشایی؛ محمد حسین فتوکیان


37. تأثیر سطوح مختلف شوری بر خصوصیات جوانه‌زنی ارقام مختلف کلزا (Brassica napus L.)

دوره 2، شماره 3، تابستان 1391، صفحه 23-34

فرید عباس زاده؛ رضا رضایی سوخت آبندانی


38. تأثیر حذف پوسته بذر آفتابگردان در تحمل جوانه زنی به تنش شوری و خشکی

دوره 2، شماره 3، تابستان 1391، صفحه 52-60

رامین عالیوند؛ فرزاد شریف زاده؛ رحیم سروستانی؛ محسن ممبنی