کلیدواژه‌ها = سویا
تعداد مقالات: 5
2. بررسی اثرات مستقیم زوال بر روی رشد سویا با استفاده از تجزیه کوواریانس و تعیین عمق بهینه کشت

دوره 4، شماره 12، پاییز 1393، صفحه 27-39

فیروز صلاحی؛ سید مجید عالیمقام؛ سراله گالشی


4. اثر تنش شوری بر خصوصیات جوانه‌زنی و شاخص‌های رشدی پنج رقم سویا (Glycin max L)

دوره 4، شماره 10، بهار 1393، صفحه 40-51

گودرز باقری فرد؛ عبدالمجید رضایی؛ امین اله باقری فرد؛ شهرام محمدی؛ عباس باقری


5. مطالعه تأثیر اثر اندازه بذر بر رشد سه رقم سویا Glycine max L در گرگان.

دوره 3، شماره 9، زمستان 1392، صفحه 31-43

منصوره کمندلو؛ حسین عجم نوروزی؛ محمدرضا داداشی