کلیدواژه‌ها = جوانه زنی
تعداد مقالات: 11
1. مطالعه اثر پیش تیمار بذر بر خصوصیات جوانه زنی سه گونه جنس گون (Astaragalus

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1396

رضا دهقانی بیدگلی؛ آزاده بخشنده فرج پور؛ سیدعلی حسینی تفرشی


3. پاسخ جوانه زنی بذرهای کلزا به تغییرات قدرت بذر و هیدرو-پرایمینگ

دوره 5، شماره 17، زمستان 1394، صفحه 54-70

قاسم نجفی؛ سعید خماری؛ احمد جوادی


6. تأثیر آللوپاتیک عصاره کاکوتی ( Ziziphora clinopodioides Lam) بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه ارقام گندم

دوره 5، شماره 14، بهار 1394، صفحه 68-77

قربانعلی رسام؛ بنیامین ترابی؛ فاطمه گروسی؛ عاطفه بدری


8. اثر کلرید سدیم بر جوانه‌زنی و رشد اولیه دانه رست‌های 60 رقم گندم

دوره 4، شماره 13، زمستان 1393، صفحه 14-26

حمیدرضا قاسمی؛ اکبر مستاجران


10. بررسی جوانه زنی دو رقم گندم در شرایط تنش شوری

دوره 3، شماره 9، زمستان 1392، صفحه 1-7

نوراله تازیکه؛ محمدرضا داداشی؛ محمدجواد جعفری