کلیدواژه‌ها = تنش شوری
تعداد مقالات: 9
3. تأثیر تنش شوری بر قابلیت جوانه‌زنی و خصوصیات رشدی گیاهچه دو گونه گیاه علوفه‌ای

دوره 5، شماره 15، تابستان 1394، صفحه 69-80

مجید عبدلی؛ عزت‌اله اسفندیاری؛ فریبا عزتی


5. تاثیر شوری بر فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانت و غلظت مالون‌دی‌آلدئید در دو رقم بذر گندم نان

دوره 5، شماره 14، بهار 1394، صفحه 24-34

مریم گودرزیان قهفرخی؛ بابک درویشی؛ الهه قاسمی


8. بررسی جوانه زنی دو رقم گندم در شرایط تنش شوری

دوره 3، شماره 9، زمستان 1392، صفحه 1-7

نوراله تازیکه؛ محمدرضا داداشی؛ محمدجواد جعفری


9. اثر آسکوربیک اسید بر شاخص‌های جوانه‌زنی و تغییرات بیوشیمیایی بذر سورگوم تحت شرایط تنش شوری

دوره 3، شماره 8، پاییز 1392، صفحه 43-51

محمدصادق آزادی؛ احسان یونسی؛ سیدعلی طباطبایی؛ امید انصاری