کلیدواژه‌ها = درصد جوانه زنی
تعداد مقالات: 3
2. تأثیر مدت زمان خراش دهی مکانیکی بر شکست خواب بذر (Prosopis fracta L) گیاه دارویی کهورک

دوره 5، شماره 17، زمستان 1394، صفحه 71-80

خدیجه احمدی؛ طاهره کریمی؛ عاطفه شجاعیان؛ عارفه شجاعیان


3. بررسی اثر جیبرلیک اسید و آبسیزیک اسید بر شاخص های جوانه زنی در شرایط تنش شوری (Securigera securidaca L) گیاه دارویی عدس الملک

دوره 5، شماره 17، زمستان 1394، صفحه 21-33

حجت عطایی سماق؛ حشمت امیدی؛ مهدی عقیقی شاهوردی؛ مهدی محبعلی