کلیدواژه‌ها = کلزا
تعداد مقالات: 7
3. پاسخ جوانه زنی بذرهای کلزا به تغییرات قدرت بذر و هیدرو-پرایمینگ

دوره 5، شماره 17، زمستان 1394، صفحه 54-70

قاسم نجفی؛ سعید خماری؛ احمد جوادی


4. اثر تنش غرقابی و دما بر خصوصیات جوانه‌زنی کلزا (Brassica napus L) رقم هایولا 401

دوره 4، شماره 12، پاییز 1393، صفحه 18-26

محمد خادم‌پیر؛ سراله گالشی؛ فرشید قادری فر؛ مهسا مظلوم


6. اثر جیبرلین بر شاخص‌های جوانه‌زنی، پروتئین و آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانت بذر پیش تیمار شده کلزا تحت شرایط تنش خشکی

دوره 4، شماره 10، بهار 1393، صفحه 10-18

محمدصادق آزادی؛ احسان یونسی؛ سیدعلی طباطبایی؛ امید انصاری


7. تأثیر سطوح مختلف شوری بر خصوصیات جوانه‌زنی ارقام مختلف کلزا (Brassica napus L.)

دوره 2، شماره 3، تابستان 1391، صفحه 23-34

فرید عباس زاده؛ رضا رضایی سوخت آبندانی