کلیدواژه‌ها = پرایمینگ
تعداد مقالات: 11
3. تأثیر کاربرد اسید سالیسلیک بر جوانه‌زنی گندم بهاره (Triticum aestivum L.) تحت تنش خشکی

دوره 7، شماره 22، بهار 1396، صفحه 65-76

اصغر گنجه؛ علی عبادی؛ سدابه جهانبخش؛ قاسم پرمون


4. اثر پیش‌تیمار بذر و سطوح شوری بر ویژگی‌های جوانه‌زنی دو ژنوتیپ کنجد (Sesamum indicum L.)

دوره 6، شماره 18، بهار 1395، صفحه 57-69

معصومه علیزاده؛ حمیدرضا بلوچی؛ علیرضا یدوی


5. ارزیابی تاثیر پرایمینگ بذر بر خصوصیات سرعت جوانه زنی واریته های جدید پنبه در سطوح مختلف تنش خشکی

دوره 5، شماره 17، زمستان 1394، صفحه 1-8

اندیشه ترابی دشتی؛ الیاس سلطانی؛ فرزاد پاک نژاد


6. پاسخ جوانه زنی بذرهای کلزا به تغییرات قدرت بذر و هیدرو-پرایمینگ

دوره 5، شماره 17، زمستان 1394، صفحه 54-70

قاسم نجفی؛ سعید خماری؛ احمد جوادی


8. بررسی اثر اسموپرایمینگ بر صفات جوانه‌زنی بذر برنج رقم ندا

دوره 4، شماره 12، پاییز 1393، صفحه 68-83

رضا رضایی سوخت‌آبندانی؛ مهدی رمضانی


10. مطالعه تأثیر پرایمینگ بذور بر روی شاخصهای مختلف جوانه زنی گندم در شرایط تنش شوری

دوره 3، شماره 9، زمستان 1392، صفحه 8-19

رقیه شاکری عموقین؛ احمد توبه؛ شهزاد جماعتی ثمرین