کلیدواژه‌ها = ریشه‌چه
تعداد مقالات: 9
1. اثر پرایمینگ بر شاخص‌های جوانه‌زنی، رشدی و فیزیولوژیکی بذر لاین مادری کلزا رقم نپتون (Brassica napus L.) تحت تنش خشکی

دوره 9، شماره 32، پاییز 1398، صفحه 11-22

سید اسماعیل موسوی؛ حشمت امیدی؛ شاپور شکاری؛ فائزه بازوند


3. اثر تنش‌های خشکی، شوری و تیمار اسیدآبسیزیک بر خصوصیات جوانه‌زنی گیاه دارویی شاهدانه (Cannabis sativa L.)

دوره 9، شماره 31، تابستان 1398، صفحه 30-40

علی صالحی ساردویی؛ هاجر معتمدی شارک؛ خدایار همتی


8. بررسی تأثیر امواج فرا صوت و سرمادهی بر جوانه‌زنی بذور گیاه دارویی مورد (Myrtus communis L.)

دوره 3، شماره 8، پاییز 1392، صفحه 21-31

سمیه الوندیان؛ علی واحدی؛ رضا تقی‌زاده


9. اثر شوری و دما بر خصوصیات فیزیولوژیک جوانه‌زنی و رشد گیاهچه چای ترش (Hibiscus sabdariffa)

دوره 3، شماره 8، پاییز 1392، صفحه 13-20

علی راحمی کاریزکی؛ علی نخ‌زری مقدم؛ مهرنسا قره خانی