کلیدواژه‌ها = گیاه دارویی
تعداد مقالات: 5
1. تأثیر سالیسیلیک اسید بر پارامترهای جوانه‌زنی گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella foenum- graecum L.) تحت تنش شوری

دوره 8، شماره 27، تابستان 1397، صفحه 48-55

علی بابایی قاقلستانی؛ محمد تقی آل ابراهیم؛ رویا راثی زاده؛ مهدی نوکانی


2. بررسی اثر پرایمینگ با سالیسیلیک اسید بر شاخص‌های جوانه زنی بذر بالنگو شهری تحت تنش خشکی

دوره 8، شماره 26، بهار 1397، صفحه 78-89

خدیجه احمدی؛ عاطفه شجاعیان؛ طاهره کریمی؛ زهرا حاجی برات


3. تأثیر پرایمینگ بذر بر شاخص‌های جوانه‌زنی گشنیز (Coriandrum sativum L.) تحت تنش شوری

دوره 7، شماره 22، بهار 1396، صفحه 32-40

علی بابایی قاقلستانی؛ معصومه اسدی گاکیه؛ فاطمه پور پیله ور؛ نسرین حاتمی قره قوینی


4. تاثیر تنش شوری بر شاخص‌های جوانه‌زنی بذر مارتیغال (Silybum marianum) در دماهای مختلف

دوره 7، شماره 22، بهار 1396، صفحه 15-24

محسن سلیمانی امین؛ مجید امینی دهقی؛ فاطمه کنگرانی فراهانی


5. تاثیر برخی تیمارهای شکست خواب بر جوانه‌زنی بذر گیاه دارویی قدومه (Allyssum turgidum Dudley)

دوره 5، شماره 16، پاییز 1394، صفحه 76-84

علیرضا گنجعلی؛ لیلا شاهسونی؛ عبدالناصر محمدی