کلیدواژه‌ها = گیاهچه
تعداد مقالات: 5
1. پاسخ گیاه دارویی چای‌ترش (Hibiscus sabdariffa) به تنش‌های اسمزی و شوری در مرحلة جوانه‌زنی و رشد گیاهچه

دوره 8، شماره 26، بهار 1397، صفحه 28-39

مهسا اقحوانی شجری؛ حمیدرضا فلاحی؛ مرتضی رمضانی زنوک


4. تأثیر محتوای روی بذر بر خصوصیات رشدی و قدرت اولیه گیاهچه گندم نان

دوره 6، شماره 21، زمستان 1395، صفحه 80-89

مجید عبدلی؛ عزت‌اله اسفندیاری؛ سیمین سبزچی


5. تأثیر آللوپاتیک عصاره کاکوتی ( Ziziphora clinopodioides Lam) بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه ارقام گندم

دوره 5، شماره 14، بهار 1394، صفحه 68-77

قربانعلی رسام؛ بنیامین ترابی؛ فاطمه گروسی؛ عاطفه بدری