کلیدواژه‌ها = چاودار کوهی
تعداد مقالات: 1
1. تعیین ضرایب قابلیت حیات بذر چاودار کوهی (Secale montanum guss) در شرایط دمایی و رطوبتی متفاوت

دوره 5، شماره 14، بهار 1394، صفحه 88-95

امید انصاری؛ فرزاد شریف زاده؛ سیدعلی طباطبایی؛ علی مرادی